امروز: پنجشنبه 5 خرداد 1401
شماره تماس: (071) 36317896 - 36310132-4

شرکت وندا مهر انرژی

پروژه های انجام شده

  • طراحی و نصب و راه اندازی سیستم های خانگی 90واحد مسکونی و دفاتر اداری
  • تامین آبگرم مدرسه و حمام در امیر سالار روستای طقر خفر
  • تامین آبگرم مصرفی ایستگاه محیط زیست بمو
  • تامین قسمتی از آبگرم سرویس های بهداشتی حافظیه شیراز
  • تامین آبگرم گاوداری مرکز آموزش علی آباد کمین
  • تامین آبگرم سرویس بهداشتی آموزش بعثت
  • تامین آبگرم گاوداری 400 راسی آقای ضرغامی
  • تامین برق تعدادی از بیلبوردها در خیابان چمران و قصرالدشت
  • تامین برق جهت روشنایی با   350w  
  • تامین برق جهت کانکس نگهبانی  با   550w